Tuesday, April 12, 2011

Walang Mapagsabihin ng problema?

Kung ikaw ay walang malapitan at mapagsabihan ng problema at kailangan mo ng taga payo, sulumat at iwan lang ang iyong pangalan, edad at iyong problema sa comment box upang ikaw ay aming mabigyan ng payo tungkol sa iyong mga kinaharap na pagsubok sa buhay.

No comments:

Post a Comment