Wednesday, April 13, 2011

Heto ka!

Do you have any problem that needs an immediate answer?
A problem you can’t open up to your family and friends? Well bother no more!
“Lady Guru” is here to give you proficient answers that will help you surpass obstacles in your life.

Follow these 3 simple steps
1. click "comment box" State name and age
2.state problems
3.post comment

Tuesday, April 12, 2011

Walang Mapagsabihin ng problema?

Kung ikaw ay walang malapitan at mapagsabihan ng problema at kailangan mo ng taga payo, sulumat at iwan lang ang iyong pangalan, edad at iyong problema sa comment box upang ikaw ay aming mabigyan ng payo tungkol sa iyong mga kinaharap na pagsubok sa buhay.